Badanie przeprowadzane jest na reprezentatywnej próbie 1000 konsumentów. Respondentami są osoby dorosłe między 18. a 65. rokiem życia, które są decydentami lub istotnie współdecydują o zakupach do swojego gospodarstwa domowego, zwracają uwagę na marki produktów FMCG oraz używają produktów z kategorii objętych badaniem. Badanie realizowane jest metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) z wykorzystaniem GfK Access Panelu.